Jordbruket runt Östersjon håller på att förändras

Hundra år i Östersjön – ur ett fish & chips-perspektiv